Pozor na seste!
 

Navigation
 

Downloads

Free Downloads
 

Pozor na seste!Военная История
Pozor na seste!
By Frederick C. Blesse

Publisher: REVI Publications 1994 175 Pages
ISBN: n/a
PDF 101 MB
Cht?l bych ??ci n?kolik slov k titulu t?to knihy. CHECK SlXje slangov? v?raz zn?m? v?em st?hac?m pilot?m. ??k? ti, aby sis zkontroloval prostor za sebou v po­loze „?est? hodiny", proto?e to je m?sto, odkud jsi ve st?ha?ce nejzraniteln?j??. B?hem let se tento v?raz za?al pou??vat nam?sto fr?z? „Dej si na sebe pozor" a po­dobn?ch, kter? si d?vaj? piloti p?ed odletem jako p??telskou radu. Jm?no st?ha?e, kter? si b?hem souboje nehl?d? z?da, se toti? se v?? pravd?podobnost? ocitne na seznamu padl?ch.
Vypr?v?m p??b?hy tak, jak si je pamatuji, bez toho, ?e bych pou??val n?jak? pozn?mky. Za p??padnou z?m?nu data nebo jm?na se p?edem omlouv?m. N?kter? jm?na byla ov?em vynech?na nebo zm?n?na z?m?rn?.
Kdybych m?l sd?lit autorsk? z?m?r p?i psan? t?to knihy, asi bych ji nazval au­tobiografick?m rom?nem, proto?e je to pravdiv? p??b?h o cti??dosti, z?bav?, ?zkosti, bojovnosti, frustraci, smrti, smutku a tis?ci dal??ch pocit? zn?m?ch jen t?m, kte?? zvedaj? sv? letadla ke hv?zd?m a dot?kaj? se Bo?? tv??e.
letitbit
sharingmatrix
uploading
Скачать книгу: http://sharingmatrix.com/file/850364/Frederick.C.Blesse.Pozor.na.seste.rar

Pozor na seste

Free Pozor na seste!, Online, Скачать, Бесплатно, бесплатно без регистрации.

Search


 

Best Soft

 

Free Soft

 

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites.

RSS | Site Map | Map | PageMap

Copyright © Книги, Журналы, Аудиокниги. All rights reserved.