Miniatury morskie EWM 1-1 Surigao, ostatni boj gigantow
 

Navigation
 

Downloads

Free Downloads
 

Miniatury morskie EWM 1-1 Surigao, ostatni boj gigantowХобби И Ремесла
Miniatury morskie EWM 1-1 Surigao, ostatni boj gigantow
Автор: Michal Ozon
Издательство : Wydawnictwo Morskie
Год издания: 2006
Язык : польский
Формат : PDF
Страниц: 68
Размер : 17 Mb
Wczesnym rankiem 24 pa?dziernika 1944 r. nad zatok? Leyte, wype?nion? ameryka?sk? flot? Inwazyjn?, pojawi? si? samotny, rozpoznawczy wodnosamolot. Na kad?ubie maszyny l?ni?y symbole czerwonego, wschodz?cego s?o?ca - hinomam znaki rozpoznawcze japo?skiego lotnictwa. Przestronna, bogato oszklona kabina samolotu mie?ci?a trzy osoby - pilota, radiooperatora oraz obserwatora, kt?ry po?piesznie zacz?? zlicza? i klasyfikowa? dostrze?one okr?ty. Po?piech by? konieczny - w ka?dej chwili wodnop?atowicc m?g? zosta? zauwa?ony przez amerykii?skie my?liwce patroluj?ce niebo nad zatok?. Los powolnego wodnosamolotu by?by wtedy przes?dzony. Co wi?cej, czas odgrywa? rol?, poniewa? informacje o pozycji ameryka?skich okr?t?w mia?y dla Japo?czyk?w kluczowe znaczenie. W przeci?gu nast?pnych 48 godzin na okalaj?cych zatok? wodach Archipelagu Filipi?skiego mia?a rozegra? si? bitwa, decyduj?ca o losach Cesarstwa Japo?skiego.
turbobit.net
filesonic.com
hotfile.com
depositfiles.com

Скачать книгу: http://www.filesonic.com/file/857971071/Miniatury%20morskie%20EWM%201-1%20Surigao,%20ostatni%20boj%20gigantow.PDF

Miniatury morskie EWM 1 1 Surigao ostatni boj gigantow

Free Miniatury morskie EWM 1-1 Surigao, ostatni boj gigantow, Online, Скачать, Бесплатно, бесплатно без регистрации.
Related Posts "Miniatury morskie EWM 1-1 Surigao, ostatni boj gigantow":

Search


 

Best Soft

 

Free Soft

 

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites.

RSS | Site Map | Map | PageMap

Copyright © Книги, Журналы, Аудиокниги. All rights reserved.