Інвестиційне право. Навчальний посібник
 

Navigation
 

Downloads

Free Downloads
 

Інвестиційне право. Навчальний посібникГуманитарные НаукиНазвание: Інвестиційне право. Навчальний посібник
Автор: Вінник О. М.
Издательство: Атіка
Год: 2000
Формат: exe
Размер: 1113 kB
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА
Тема 1. Поняття та предмет інвестиційного права
1. Поняття та види інвестицій
2. Поняття, види та форми інвестиційної діяльності
3. Поняття, зміст і види інвестиційних правовідносин
4. Поняття та система інвестиційного права
5. Поняття та система спецкурсу «Інвестиційне право»
Тема 2. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
1. Поняття та система інвестиційного законодавства
2. Поняття та види інвестиційно-правових норм
Тема 3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР
1. Поняття та види інвестиційних договорів
2. Функції інвестиційного договору
3. Зміст інвестиційного договору
4. Форма інвестиційного договору
5. Порядок укладання інвестиційного договору
6. Способи забезпечення належного виконання інвестиційних договорів
Тема 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ
1. Об'єктивні підстави державного регулювання інвестиційної діяльності
2. Правове забезпечення державного регулювання інвестиційної діяльності
3. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності
4. Гарантії захисту інвестицій
РОЗДІЛ II. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Тема 1. ПОНЯТТЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
1. Поняття і види капітального будівництва
2. Способи капітального будівництва
3. Правовідносини з капітального будівництва
Тема 2. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1. Поняття, види та організаційно-правові форми підприємств і організацій будівельного комплексу
2. Поняття і види проектних організацій
3. Поняття і види будівельних організацій
4. Ліцензування діяльності проектних і будівельних організацій
Тема 3. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ РОЗРОБКИ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА
1. Поняття та правова природа інвестиційних проектів будівництва
2. Державна експертиза інвестиційних проектів будівництва
3. Затвердження інвестиційних проектів будівництва
Тема 4. ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ ТА ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ
1. Передпроектні документи та їх правове значення
Тема 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
1. Поняття договору підряду на будівництво
2. Види договорів підряду на будівництво
3. Законодавство про договори підряду на будівництво
Тема 6. УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА БУДІВНИЦТВО (КАПІТАЛЬНЕ
БУДІВНИЦТВО). ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА БУДІВНИЦТВО ТА ВИМОГ СПЕЦІАЛЬНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1. Порядок укладання договору підряду на будівництво (капітальне будівництво) 2. Юридичні підстави укладання договору підряду на будівництво (капітальне будівництво)
3. Фінансування капітального будівництва
5. Порядок приймання закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію
6. Відповідальність за порушення умов договору підряду на капітальне будівництво та інших вимог спеціального будівельного законодавства
РОЗДІЛ III. ІНШІ ФОРМИ ТА ВИДИ ШСТИТУЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 1. КОРПОРАТИВНА ФОРМА ІНВЕСТУВАННЯ
1. Поняття та види корпоративної форми інвестування
2. Акціонерна форма інвестування
3. Державне регулювання інвестування в статутні фонди акціонерних товариств 4. Особливості інвестування в товариство з обмеженою відповідальністю і в товариство з додатковою відповідальністю
5. Особливості інвестування в господарські товариства, що належать до персональних об'єднань
6. Особливості інвестування у виробничі кооперативи
7. Особливості інвестування у господарські об'єднання та промислово-фінансові групи
Тема 2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
1. Законодавство, що регулює режим іноземного інвестування в Україні
2. Поняття та види іноземних інвестицій
3. Об'єкти іноземного інвестування
4. Форми здійснення іноземних інвестицій
5. Державна реєстрація іноземних інвестицій
7. Інвестиційні договори за участю іноземних інвесторів
8. Система гарантій для іноземних інвесторів
9. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон
Тема 3. ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
І. Поняття і мета приватизації державного майна
2. Законодавство про приватизацію державного майна
3. Пріоритети та принципи приватизації державного майна
4. Об'єкти приватизації державного майна
5. Суб'єкти приватизації державного майна
6. Порядок приватизації державного майна
7. Способи приватизації державного майна
8. Договірні відносини приватизації державного майна
9. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію державного
майна і умов договору купівлі-продажу державного майна
Тема 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ ЯК ОДНІЄЇ 3 ФОРМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Поняття, суб'єкти та об'єкти лізингу
2. Види лізингу
3. Договір лізингу
Скачать с Depositfiles
Зеркало Disc.narod.ru
Скачать книгу: http://depositfiles.com/files/4ra4xu99n http://narod.ru/disk/12738484000/inv_pravo.zip.html

нвестиц йне право. Навчальний пос бник

Free Інвестиційне право. Навчальний посібник, Online, Скачать, Бесплатно, бесплатно без регистрации.
Related Posts "Інвестиційне право. Навчальний посібник":

Search


 

Best Soft

 

Free Soft

 

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites.

RSS | Site Map | Map | PageMap

Copyright © Книги, Журналы, Аудиокниги. All rights reserved.