Теорія бухгалтерського обліку.
 

Navigation
 

Downloads

Free Downloads
 

Теорія бухгалтерського обліку.БизнесНазвание: Теорія бухгалтерського обліку
Автор: Швець В.Г.
Издательство: Знання
ISBN: 966-346-135-7
Год издания: 2004
Страниц: 447
Язык: Украинский
Формат: rtf/zip
Качество: отличное
Размер: 8,9 Мб
Описание:
У підручнику розкриваються основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлюються теоретичні положення предмета, методу, техніки та організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, питання історії розвитку, гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів
ЗМІСТ
Розділ 1. Бухгалтерський облік як інформаційна система
1.1. Поняття та сутність бухгалтерського обліку
1.2. Користувачі бухгалтерської інформації
1.3. Бухгалтерський облік у системі наук
Розділ 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
2.1. Предмет і обєкти бухгалтерського обліку
2.2. Базові принципи бухгалтерського обліку
2.3. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку
Розділ 3. Балансове узагальнення
3.1. Суть і побудова бухгалтерського балансу
3.2. Структура балансу
3.3. Вплив господарських операцій на баланс
3.4. Порядок читання та аналізу балансу
Розділ 4. Інформаційна база бухгалтерського обліку
4.1. Документи як джерело первинної інформації
4.2. Вимоги до змісту й оформлення документів
4.3. Класифікація документів
4.4. Організація документообороту
4.5. Інвентаризація в системі первинного обліку
Розділ 5. Бухгалтерські рахунки та подвійний запис
5.1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова
5.2. Метод подвійного запису
5.3. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозвязок
5.4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку
Розділ 6. Класифікація і План рахунків бухгалтерського обліку
6.1. Принципи класифікації бухгалтерських рахунків
6.2. Класифікація рахунків за економічним змістом
6.3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою
6.4. План рахунків бухгалтерського обліку
Контрольні запитання, вправи та тести
Розділ 7. Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку
7.1. Сутність та значення вартісної оцінки
7.2. Оцінка обєктів обліку
7.3. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку
Розділ 8. Принципи обліку господарських процесів
8.1. Методологічні засади обліку господарських процесів
8.2. Облік процесу постачання
8.3. Облік процесу виробництва
8.4. Облік процесу реалізації
8.5. Облік фінансових результатів
Розділ 9. Техніка і форми бухгалтерського обліку
9.1. Облікові регістри і їх класифікація
9.2. Техніка облікової реєстрації
9.3. Способи виправлення помилок в облікових регістрах
9.4. Форми бухгалтерського обліку
Розділ 10. Бухгалтерська (фінансова) звітність
10.1. Поняття та принципи побудови звітності
10.2. Класифікація звітності та її користувачі
10.3. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності
10.4. Форми фінансової звітності
10.4.1. Баланс
10.4.2. Звіт про фінансові результати
10.4.3. Звіт про рух грошових коштів
10.4.4. Звіт про власний капітал
10.4.5. Примітки до фінансової звітності
Розділ 11. Облікова політика підприємства
11.1. Загальні питання облікової політики підприємства
11.2. Організаційні форми ведення бухгалтерського обліку
11.3. Техніка здійснення облікової політики підприємства
Розділ 12. Історія розвитку бухгалтерського обліку
12.1. Розвиток господарського обліку та подвійної бухгалтерії в Європі
12.2. Облік на території України в дословянський період та в добу Київської Русі й Польсько-Литовської держави
12.3. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в XVI—XX ст.
Розділ 13. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку
13.1. Моделі бухгалтерського обліку
13.2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО)
13.3. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
13.4. Система національних рахунків (СНР)
13.5. Регулювання бухгалтерського обліку і звітності
turbobit.net:
Скачать книгу: http://turbobit.net/yjsps27yn1cl.html http://letitbit.net/download/49910.4f1c5b23ce3563201bfa4ec25431/Shvets_TBuh.zip.html

Теор я бухгалтерського обл ку.

Free Теорія бухгалтерського обліку., Online, Скачать, Бесплатно, бесплатно без регистрации.
Related Posts "Теорія бухгалтерського обліку.":

Search


 

Best Soft

 

Free Soft

 

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites.

RSS | Site Map | Map | PageMap

Copyright © Книги, Журналы, Аудиокниги. All rights reserved.