Константин-Кирил Философ. Материали от научните конференции по случай 1150-годишнината от рождението му
 

Navigation
 

Downloads

Free Downloads
 

Константин-Кирил Философ. Материали от научните конференции по случай 1150-годишнината от рождението муГуманитарные НаукиНазвание: Константин-Кирил Философ. Материали от научните конференции по случай 1150-годишнината от рождението му
Автор: коллектив авторов
Издательство: на Българската Академия на науките (София)
Год: 1981
Страниц: 348
Формат: DjVu (в rar)
Размер: 4,1 мб
Качество: хорошее (300 dpi, OCR)
Язык: английский, болгарский, русский
Для сайта: bankknig.com
Материалы научной конференции, посвященной 1150 годовщине рождения Константина-Философа, в крещении – Кирилла.
Конференция проходила в Великом Тырново (10-11.11.1977) и в Риме (12-13.12.1977).
Редакционна колегия: Е. Георгиев, Г. Данчев, Г. Димов, С. Грачиоти, Д. Мирчева.
Содержание:
Emile Gu?orguiev. L'?tat de la probl?matique scientiilque de Cyrille et M?thode vers le 1150 anniversaire de Konstantin-Cyrille le philosophe
Dimitre Angelov. L'Etat bulgare et la letterature et culture slaves
Angiolo Danti. L'itinerario spirituale di un santo: dalla saggezza alla Sapienza. Note sul cap. III della Vita Constantini
Петър Динеков. — Историческая миссия древнеболгарской литератури
Велчо Велчев. Константин-Кирилл как философ
Куйо М. Куев. Триезичната ерес и делото на Кирил и Методий на фона на средновековието
Sante Graciotti. Il codice Universalistico della Missione Cyrillo-Metodiana
Пеньо Русев. Възникване и развитие, характер и особености на старобългарската култура
Пейо Димитров, Мария Тихова. Предсмъртната творба на Константин-Кирил Философ
Христо Коларов. Делото на Кирил и Методий и политиката на Източната и Западната църква към него
Дора Иванова Мирчева. Кирило-методиевските традиции в литературния български език през вековете
Василка Тъпкова-Заимова. „Византинизмът" и делото на Кирил и Методий
Mario Capaldo. Letteratura agiografico-omiletica di tradizione cirillometodiana. Problemi e prospettive di ricerca
Боряна Велчева. Проблеми на глаголическата писменост. Асеманиево евангелие
Георги Данчев. Общобалканското и общославянско значение на Търновската книжовна школа — продължител на Кирило-Методиевото дело
Димитър Кенанов. Литературата на Първата българска държава и писателското дело на Евтимий Търновски
Иван Харалампиев. Константин Костенечки и Григорий Цамблак за делото на Кирил Философ
Giuseppe DellАgata. Antico-Bulgaro e slavo-ecclesiastico nella Questione della lingua in Bulgaria nella Prima meta'del XIX secolo
Alda Giambelluca Kossova. La Rielaborazione Russa del Trattato sulle lettere di ?ernorizec Chrab?r
Georgi Dimov. Le tradizioni Cirillometodiane e la formazione della letteratura Nazionale Bulgara
Angelo Tamborra. L'„idea” cirillometodiana in Europa nei secoli XIX—XX
Невяна Дончева-Панайотова. Легендата за покръстването на българите от Кирил и Методий във възрожденската литература
Janja Jercov Capaldo. Tradition cyrillom?thodienne ? la fronti?re de la Pologne et de la Russie apr?s Brest
K. Habovstiakov?. O cyrilometodovskej tradicii na Slovensku
Ангел Давидов. Презвитер Козма и старобългарският книжовен език
Ангелина Даскалова. Някои лексикални особености на Синайския патерик
Велда Марди-Бабикова. Към въпроса за образа на Константин-Кирил Философ в средновековната декоративно-монументална живопис в България
Никола Г. Николов. Делото на Кирил и Методий във формирането на славянската филология
Пенка К. Ковачева. Наблюдения върху абстрактните съществителни с наставка -ота в произведенията на старобългарските писатели и в класическите старобългарски паметници
Тодорка Генчева. Старобългарският глагол грясти в съпоставка с ити
Атанас Милчев. Кирил Философ в древноруската книжнина и изкуство
Скачать с depositfiles.com
Скачать с ewgeni23.ifolder.ru
Скачать книгу: http://ewgeni23.ifolder.ru/21199148

Константин Кирил Философ. Материали от научните конференции по случай 1150 годишнината от рождението му

Free Константин-Кирил Философ. Материали от научните конференции по случай 1150-годишнината от рождението му, Online, Скачать, Бесплатно, бесплатно без регистрации.
Related Posts "Константин-Кирил Философ. Материали от научните конференции по случай 1150-годишнината от рождението му":

Search


 

Best Soft

 

Free Soft

 

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites.

RSS | Site Map | Map | PageMap

Copyright © Книги, Журналы, Аудиокниги. All rights reserved.